Project Description

RES Foodvalley

Een serie van 18 filmpjes vormde de basis van een publieksversie van de Regionale Energiestrategie.

Werkzaamheden: concept, video, interviews, graphics, edit