Cultuur & ruimtelijk design

We worden als onafhankelijk projectleider regelmatig betrokken bij projecten op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, cultuur, stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp en design. Zowel in de stad als in landelijk gebied. Deze projecten maken raakvlakken tussen partijen en initiatieven zichtbaar.

Vanuit ons brede netwerk zijn we in staat om de uitvoering met een team van specialisten te realiseren. We houden van projecten met een maatschappelijke urgentie waar we in nauwe samenwerking met de eindgebruikers tot innovatieve en duurzame oplossingen komen.