Cultuur
& Ruimtelijk Design

Studio Hoogeveen van Tilburg wordt regelmatig betrokken bij projecten op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, cultuur, stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp en design. Zowel in de stad als in het landelijk gebied. We treden op als onafhankelijk projectleider, doen onderzoek, maken raakvlakken tussen partijen en initiatieven zichtbaar. We geven input vanuit ons brede discipline overstijgend netwerk en zijn ‘last but not least’ ook in staat om de uitvoering met een team van specialisten te realiseren. We houden van projecten met een maatschappelijke urgentie waar we in nauwe samenwerking met de eindgebruikers tot innovatieve en duurzame oplossingen komen.