Project Description

Gelderse Prijs van Ruimtelijke kwaliteit

We organiseerden twee keer de twee jaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit voor Gelderland. De provincie brengt hiermee goede en inspirerende ruimtelijke projecten extra onder de aandacht. In 2012 was het thema ‘Bouwen aan identiteit en in 2014 ‘Ademruimte voor steden en dorpen’. De prijsuitreiking vindt op inspirerende locaties plaats; in 2014 in Het Koelhuis met een expositie van de genomineerde projecten, met goede muzikanten en bijzondere sprekers.

Werkzaamheden: concept, sprekers, organisatie