Project Description

Gelderland en Overijssel

Ontwerp en organisatie van en communicatie over negen tentoonstellingen van projecten binnen gemeenten die werden gesubsidieerd door het Gelders-Overijsselse (GO) EFRO-programma. Dat investeerde in kennisclusters in Oost Nederland en in leefbaarheid en bereikbaarheid van woonwijken, stadsdelen en bedrijventerreinen. Elke tentoonstelling laat een aantal projecten zien: wat de uitdaging was, hoe eraan gewerkt is, hoe het geworden is en wat dat de samenleving opleverde.

Werkzaamheden: ontwerp, organisatie, communicatie