Project Description

Buro Boudier

Het Klimaatakkoord vraagt om een nieuwe manier van samenwerken binnen de overheden, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers. Er ligt een landelijke opgave in Klimaatakkoord voor 30 regio’s. Zij gaan via de thema’s Elektriciteit en Gebouwde omgeving naar 30 Regionale Energie Strategieën (RES’en).

We waren een onderdeel van het communicatieteam Regionale Energiestrategie Regio Foodvalley. We droegen bij aan het communicatieplan, ontwikkelen communicatiemiddelen: flyers, digitale nieuwsbrieven en animaties.