Creativity Now
Het jaarlijkse internationale congres in Haarlem voor de creatieve Industrie concentreerde zich in juni 2012 op de innovatieve kracht van samenwerken en internationaal ondernemerschap. We ontwikkelden het concept, adviseerden in de mix van sprekers, organiseerden de communicatie inclusief alle communicatie-middelen en het programma voor de internationale sprekers. We ontvingen de 180 design professionals in de Lichtfabriek van Haarlem en boden een programma met internationale sprekers, veel netwerkmomenten en interactieve workshops. Werkzaamheden: concept, organisatie, inrichting, website, (online) deelnemersregistratie, communicatiemiddelen en sprekersprogramma.

r

Startbijeenkomst Structuurvisie: Provincie Gelderland
We organiseerden voor Gelderland de startbijeenkomst 'Gelderland anders' met de uitnodiging aan de deelnemers (overheden, overkoepelende- en brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties) om door cocreatie mede vorm te geven aan de nieuwe structuurvisie. De deelnemers kozen uit diverse thema's van 'Gelderland totaal' tot de 'Achterhoek' en onderwerpen als 'trends en ontwikkelingen' en 'functieverandering'.
Werkzaamheden: concept, programmering en inhoudelijke organisatie, inrichting en styling

r

Startbijeenkomst Diefdijk
De versterking van de Diefdijklinie tussen de Lek bij Everdingen en de Waal bij Gorinchem, wordt gecombineerd met het herstel van militair historische elementen en verbetering van verkeersveiligheid. Vrijdag 27 april gaven gedeputeerde Weber van provincie Zuid-Holland, gedeputeerde Traag van provincie Gelderland en dijkgraaf Bleker van Waterschap Rivierenland, het officiële startsein voor dit unieke project. Kinderen van groep 5 van de Rietput in Heukelum droegen hun steentje bij aan de starthandeling. Fotografie: Ingrid Joppe Fotografie
Werkzaamheden: concept, programmering, deelnemersregistratie en communicatiemiddelen.

r

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit voor Provincie Gelderland
De Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt om ruimtelijke projecten die als voorbeeld voor anderen kunnen dienen, in het zonnetje te zetten. Deze keer wat de prijs gekoppeld aan het thema'Bouwen aan identiteit'. Het vond plaats in een sfeervol leegstaand militair monument op een voormalige legerbasis in Ede. Sprekers als hoogleraar Hans Renes, fotograaf Hans van der Meer en schrijver Rik Zaal gaven hun visie op de identiteit in Gelderland, waarna de juryprijs en publiekswinnaar bekend gemaakt zijn. Werkzaamheden: concept, programmering en inhoudelijke organisatie, inrichting en styling

r

Serie bijeenkomsten op het Hembrugterrein voor Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Het hembrugterrein is een voormalige munitieterrein en wordt herontwikkeld naar een creatieve hotspot. Er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen in een mysterieus bosrijk gebied. We organiseren in co-productie met buro Boudier een serie van bijeenkomsten van een bewonersavond, architectuurroute in legervoertuigen tijdens het Design District tot aan officiele bijeenkomsten en persbijeenkomsten rondom ondertekening van het convernant door de betrokken partijen.
Werkzaamheden: Advies, programmering, inhoudelijke organisatie, inrichting en communicatie

r

Congres 'De Bel werkt', het succes ontrafeld: BEL Combinatie
Drie zelfstandige gemeenten: Blaricum, Eemnes en Laren hebben een gezamelijke gemeentelijke organisatie: de BEL Combinatie. We organiseerden een landelijk congres 'De Bel werkt' voor bestuurders over het thema gemeentelijke samenwerking en het vernieuwende BEL-model in het bijzonder. Er kwamen ruim 250 bestuurders op af die we ontvingen in het tot congreslocatie omgebouwde kantoor van de Belcombinatie. We boden een gevarieerd inspirerend programma, met werk- en plenaire sessies.
Werkzaamheden: concept, organisatie, inrichting, website, (online) deelnemersregistratie, communicatiemiddelen.

r

Symposium Erfgoed Springlevend: Provincie Overijssel
Het symposium vond plaats ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het stimuleringsprogramma "Reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel" in het industieel erfgoed Creatieve Fabriek in Hengelo. De 220 deelnemers aan het symposium gingen na een plenair deel in vier deelsessies uiteen. De bevindingen daarvan kwamen terug in een plenaire slotsessie onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter. Friso de Zeeuw (Bouwfonds/ TU Delft), Arno Boon (BOEi), Jandirk Hoekstra (H+N+S landschapsarchitecten) en gedeputeerde Dick Buursink zorgden daarbij voor het nodige verbale vuurwerk. Een netwerkreceptie besloot de middag. We verzorgden bovendien een weergave van de dag zowel in tekst als via een journalistiek video-verslag.
Werkzaamheden: concept, organisatie, inrichting,  deelnemersregistratie en video

r Carolien van Tilburg

RVOB-Café voor Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Het RVOB-Café wordt eenmaal per kwartaal georganiseerd. Het is een platform waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling. Bezoekers zijn bestuurders, betrokken ambtenaren en projectontwikkelaars. Door een goede mix van tafelgasten en actuele items worden de bijeenkomsten goed bezocht en gewaardeerd. Onderwerpen spelen in op de actualiteit, bv. gebiedsontwikkeling in 2020, Natura 2000, kredietcrisis, e.d.
Werkzaamheden: inhoudelijke, logistieke organisatie en fotografie.

r

Kracht door Verbinding voor Berenschot & Buro Boudier
We organiseerden een feestelijke bijeenkomst voor vijf Noord-Hollandse woningcorporaties waar de website Kracht door Verbinding werd gelanceerd. De site ging online in Hal 25 in Alkmaar, waar zo'n 80 vertegenwoordigers van onder andere bedrijven, gemeenten, belangenorganisaties en onderwijs elkaar ontmoetten. Zij doen mee aan het initiatief Kracht door Verbinding. Tijdens de bijeenkomst kreeg men uitleg over het werken met de nieuwe website. In twee zeecontainers die fungeerden als ministudio's was uitleg over gebruik van foto's en films op de website. Werkzaamheden: concept, organisatie, communicatiemiddelen, inrichting, fotografie, begeleiding workshop en videoproductie.

r

Excursie Kunstwegen voor Kunst en Cultuur Overijssel
Wij organiseerden een inspiratie-excursie voor bestuurders en beleidsmakers uit de vechtdalgemeenten langs kunstwerken in de openlucht tussen Hardenberg en Nordhorn. Het is een onderdeel van het project 'Kunstwegen' wat bestaat uit 64 hedendaagse kunstwerken, die in een route van132 kilometer tussen Zwolle en Nordhorn (D) in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht zijn geplaatst. Tijdens de excursie langs de verschillende kunstwerken werd inspiratie opgedaan en ervaringen met de Duitse partners gedeeld.
Werkzaamheden: organisatie, deelnemerregistratie en fotografie

r

Prijsuitreiking Overijssels Erfgoed Design Award, OE-DA! voor Kunst & Cultuur Overijssel
Wij organiseerden de prijsuitreiking. Drie jonge kunstenaars/ontwerpers waren genomineerd voor de Overijsselse Erfgoed Design Award, OE-DA!. Zij hadden Overijssels erfgoed gebruikt als inspiratie voor hedendaags design. Deze prijsuitreiking vond plaats in museum de Twentse Welle in Enschede.
Werkzaamheden: concept en organisatie

r

Tour 2009/2010 voor AtelierOverijssel
AtelierOverijssel bracht tijdens de Tour 2009/2010 de boodschap dat verandering nieuwe kansen biedt voor ruimtelijke kwaliteit. Verder werd inspiratie voor lopende projecten gehaald. De tour door Overijssel bestond uit: excursies, debatten, publieksavonden, expertmeetings, gebiedsdagen, schetsweek, culturele activiteiten, tentoonstellingen en masterclasses. De Tour werd in juni 2010 afgesloten met een tweedaagse manifestatie met onder andere een vaksymposium, excursie en bestuurlijke netwerkbijeenkomst (fotografie: Dick Vos).
Werkzaamheden: conceptontwikkeling, algemene organisatie, deelnemerssecretariaat, ontwikkelen communicatiemiddelen.

rExcursie 2db1AO5

rVaksymposium 3ao8AO4

Manifestatie “Levende Erven” voor AtelierOverijssel
Deze manifestatie draaide om het behoud van kwaliteit van het Overijsselse landschap door veranderend gebruik van boerenerven. De 120 deelnemers waren beleidsontwikkelaars, architecten, ontwerpers, projectontwikkelaars en makelaars. De manifestatie vond plaats in een leegstaande boerderij. In verspreid staande boerenschuren ontvingen de gesprekleiders de deelnemers bij ‘hun’ onderwerp. De styling en inrichting van de boerenschuren was afgestemd op die onderwerpen, en variëreerde van een boerenkeuken tot ontwerpstudio.
Werkzaamheden: projectadvies- en management, concept aankleding en communicatiemiddelen.

r

Airport Development Team Twente kick-off
Wij organiseerden op 1 december voor alle direct betrokkenen, potentiele investeerders en de pers de feestelijke overdracht van het vliegveld aan de Provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Meer dan 500 deelnemers woonden de feestelijke ceremonie en het aansluitend inhoudelijke symposium bij. We hebben een grote hangar ingericht, een spectaculaire openingsact begeleid en de pers bijgestaan in hun nieuwsgaring. De middag werd afgesloten met een informele netwerkborrel, waarbij interactieve badges het netwerken versoepelde.
Werkzaamheden: concept, communicatie, styling en organisatie.

r

Vliegwiel Twente Maatschappij, kick-off en publieksdagen
Wij organiseerden op 2 juli een middag voor ondernemers die geïnterreseerd waren om te ondernemen op en rond het luchthaven terrein. voor ondernemen op en rond het luchthaventerrein. Na een buffet werd men samen met een veel grotere groep ondernemers, bestuurders en maatschappelijke partijen met bussen naar de andere kant van het luchthaventerrein gebracht. Daar hebben we een grote hangar ingericht als informatie- en debatruimte. Daarnaast was de bagageruimte ingericht als informatiecentrum en werd een vliegtuigloods omgebouwd tot mediahal.
Aansluitend organiseerden we twee publieksdagen waarbij het vliegveld werd opengesteld voor publiek. Op de website van Vliegwiel Twente Maatschappij staat een film van deze publieksdagen.

rvtmvtmvtmvtmvtmvtmvtm

rvtmvtmvtmvtmvtmvtmvtm

Kick-off, workshops en midtermevent voor FIMPAS-project voor Ministerie LNV
We organiseerden een aantal bijeenkomsten rondom de natuurbescherming op de Noordzee voor het voormalige Ministerie LNV. Voor het tweejarige FIMPAS project (Fisheries Measures in Protected Areas) werkt het ministerie aan voorstellen voor visserijmaatregelen passend bij Natura 2000 doelen. Zij doen dit met de visserijsector, natuurorganisaties, wetenschappers en internationale partners. Eén van de bijeenkomsten vond plaats in Frankrijk, daarmee hebben we de smaak van internationaal werken te pakken gekregen.
Werkzaamheden: organisatie, huisstijl en communicatiemiddelen

r

IDON directeurenconferentie "van Raad naar daad?!!"
Centraal in deze conferentie stond het advies 'Een zee van mogelijkheden' van de Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). We hebben de loods van Walaccommodatie van Rijkswaterstaat, de werkruimte voor de onderzoeksschepen en de kade compleet ingericht voor de bijeenkomst. De Staatssecretaris Joop Atsma nam het advies in ontvangst en de 80 deelnemers gaven in groepsessies hun eerste reacties op het advies. Door het fantastische nazomerweer gebruikten we de kade tijdens de werksessies en borrel en bezochten veel deelnemers het onderzoekschip de Zirfaea, die speciaal voor de conferentie aan de kade lag. We verzorgden een weergave van de dag via een journalistiek videoverslag.
Werkzaamheden: organisatie, communicatiemiddelen, inrichting, deelnemersregistratie en videoproductie.

r IDON conferentie 2011

IDON Werkconferentie verantwoord ondernemen op de Noordzee voor Directie Noordzee
We organiseerden deze werkconferentie voor 120 stakeholders uit economische sectoren, maatschappelijke organisaties en overheid, allen betrokken bij de Noordzee. Er werd aan de hand van 5 thema’s gewerkt met een door ons ontwikkelde visueel aantrekkelijke werk- en spelvorm waarbij urgenties en ambities rond de thema’s aangegeven werden. In de slotsessie kwam alles samen. Terugkoppelingen uit de workshops werden gevisualiseerd op een maquette met miniatuur boortorens, schepen, windmolenparken, e.d. (i.s.m. Buro Boudier)
Werkzaamheden: concept, projectadvies en management, administratieve organisatie, styling, illustraties en communicatiemiddelen.

r

Noordzee conferentie voor Rijkswaterstaat Dienst Noordzee
We organiseerden voor 200 deelnemers deze tweedaagse conferentie in het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Het thema was ‘Grenzeloze Noordzee’. Doel van de conferentie was over de grenzen kijken en naar verbinding te streven tussen inhoudelijke onderwerpen en beleid, beheer, gebruik en kennis van de Noordzee. Workshops over de verschillende onderwerpen werden afgewisseld met plenaire discussies, kennisuitwisseling, een satelietverbinding met de Beagle en muziek. Studenten waren op beide dagen aanwezig om kennis te halen en feed back te geven. (i.s.m. Buro Boudier).
Werkzaamheden: concept & communicatie & illustraties & decoratie & organisatie.

rNoordzeedagen 6

Symposium “Samen op de Noordzee”/ Directie Noordzee Rijkswaterstaat
Wij organiseerden in Noordwijk aan Zee een symposium over het Integraal Beheerplan Noordzee.Het doel was partijen die opereren op de Noordzee te laten ervaren wat het plan voor hen in de praktijk betekent en wat zij kunnen bijdragen. Om de 70 deelnemers actief met elkaar van gedachten te laten wisselen werden presentaties afgewisseld met het consulteren van de zaal, stemmingsrondes en vragenrondes. Met illustraties op dagmappen en banieren versterkten we het thema. Als muzikale noot bezong een zeemeermin als bewoner van de Noordzee haar belang bij een goed beheer.
Werkzaamheden: concept, projectadvies en -management, illustraties, styling en inrichting en communicatiemiddelen.

r

Symposium Nieuw Haarlem voor gemeente Haarlem/Kamer van Koophandel Amsterdam
Dit symposium vormde de start van de campagne Nieuw Haarlem waarmee de stad laat zien op economisch gebied een kwaliteitsstad te zijn. Na een opening met Holland Symphonia en Alain Clark ontving dagvoorzitter Joost Karhof onder andere de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders en SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan. De sfeer was informeel en na de boeiende gesprekken splitsten de deelnemers zich op. In groepen werden zij met bussen naar 18 verschillende bedrijven gebracht voor workshops waar innovatie en creativiteit centraal stonden. Tot slot kwam iedereen weer samen in de Lichtfabriek voor de afronding waarin burgemeester Job Cohen en burgemeester Bernt Schneiders op de bank toastten op de toekomst van Haarlem.
Werkzaamheden: concept, projectadvies- en management, aankleding en styling, communicatiemiddelen.

rvtmNH2vtmNH3vtmNH4

Feestelijke opening Bouwadvieswinkel Lelystad voor Centrada/Lelystad
De Zuiderzeewijk in Lelystad vierde feest, ter gelegenheid van de opening van de Bouwadvieswinkel die particuliere eigenaren begeleidt bij het opknappen van hun woningen. Wij benaderden de inwoners van de wijk en ontwikkelden met hen een feestelijke informatiemarkt: naast informatie ook hapjes, een brassband, tuktuk’s en een kinderboerderij: voor elk wat wils.
Werkzaamheden: concept, projectadvies- en management, concept aankleding, en communicatiemiddelen.

rBouwadvieswinkelshvtBouwadvieswinkelshvtBouwadvieswinkel

Inrichting en feestelijke opening nieuw kantoor voor Buro Boudier
We verzorgden inrichting en de feestelijke opening nieuwe kantoor voor 100 gasten in een intieme ongedwongen sfeer.
Werkzaamheden: advies en management, aankleding en communicatiemiddelen.

rBuro BoudierBuro BoudierBuro BoudierBuro Boudier

Opening woonwijk (Rollandthof) Zierikzee/WM Monumenten BV
De woonwijk die geopend is in december 200? werd vernoemd naar Mattheus Rolandt, Burgemeester van Zierikzee in de Gouden Eeuw. In een scheepswerf creëerden we 17e eeuwse sferen met stillevens, mooi gedekte tafels, glaswerk, oude prenten en vuurkorven. Mattheus Rolandt ‘zelf’ droeg een gedicht voor. Openingshandeling was de onthulling van een kanon bedekt met een oude vlag van zierikzee.
Werkzaamheden: concept, styling, inrichting en uitvoering.

r

Feestelijke start verbouwing Pakhuis Java voor WM Monumenten BV en X-Ray
“Proef, ruik en beleef de sfeer van Java”. Dat was het thema van de feestelijke start van de verbouwing van de vroegere rijstpellerij Pakhuis Java naar 21 luxe appartementen. We richtten een casco verdieping in met attributen van de Nederlandse koopvaardij en creëerden een Javaans decor. Daarin stonden schalen met specerijen en Indische hapjes en drankjes. Na een show van Javaanse dansen en een demonstratie Pentjak Silat volgde de openingshandeling. Die werd gesymboliseerd door het doorsteken van een artist impression van het oude Java. Daarachter verschenen impressies van de toekomstige appartementen.
Werkzaamheden: projectadvies- en management, concept inrichting en styling, entertainment en openingshandeling.

r

Werkbijeenkomst “Lekker naar buiten?!” voor Gemeente Hilversum
Voor 80 personen uit verschillende gemeenten in Nederland organiseerden we een werkbijeenkomst over duurzame en veilige inrichting van openbare ruimten. Ter inspiratie was de locatie ingericht met elementen die herinnerden aan obstakels of juist prettige elementen in openbare ruimten. Denk aan afval, wegversperringen, pionnen en als tegenstelling gedeelten met groen, speeltoestellen, zitbankjes, e.d. (i.s.m. Margreet Kokshoorn)
Werkzaamheden: concept, projectadvies en management, styling en communicatiemiddelen.

r

Bijeenkomsten Ruimte voor Ruimte voor Provincie Noord-Holland
Het organiseren van twee bijeenkomsten - in Midden-Beemster en Haarlem - in het kader van de regeling ruimte voor ruimte. Doel van de regeling is kwaliteitsverbetering van het landschap. Aan de hand van pilots en een handreiking gaf de provincie de gemeentes binnen Noord-Holland meer houvast in het toepassen van deze regeling. In kleine subgroepen werd dieper op de regeling en vragen erover ingegaan. In het slotdebat werden stellingen over nut- en noodzaak doorgenomen.
Werkzaamheden: concept, projectadvies- en management, concept aankleding, communicatie en communicatiemiddelen

rRuimte voor ruimteshvtRuimte voor ruimteshvtRuimte voor ruimteshvtRuimte voor ruimte

Opening nieuwe huisvesting Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
In Heerhugowaard is het nieuwe hoofdkantoor geopend van het Hoogheemraadschap. Een op geschiedkundige feiten gebaseerde brief werd voorgedragen door de vrouw van de dijkgraaf uit 1879. Vervolgens begeleiden steltenlopers de dijkgraaf en de Commissaris van de Koningin naar een, door onze studio gemaakt, object met een pijlschaal waarop de waterhoogte is aangegeven. Commissaris van de koningin Johan Remkes benadrukte dat we ons vaak niet realiseren hoe laag we wonen waarvoor waterbeheer broodnodig is. Het gebouw is vervolgens officieel geopend door de steltenlopers die 3 banieren onthulden die geschiedenis, heden en verleden van het waterschap weergaven.
Werkzaamheden: concept en regie openingshandeling, ontwerp en uitvoering object en banieren

rAfbeelding nieuwe gebouw waterschap HHNKHHNK onthulling banierenHHNK Tekenen goudenboek

Nieuwjaarsontbijt voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
We organiseerden een gezamenlijk Nieuwjaarsontbijt voor 500 medewerkers. Het was een gezamenlijke aftrap voor 2009 en een kennismaking van de medewerkers met de nieuwe bestuursleden en de nieuwe dijkgraaf. Daarnaast werd de nieuwe profilering van het waterschap gepresenteerd: HHNK De Waterautoriteit. De 3 J’s uit Volendam rondden het ontbijt af met het nummer “Watermensen” voor alle medewerkers van het Waterschap.
Werkzaamheden: concept, projectadvies- en management, concept aankleding, en communicatiemiddelen.

rHHNKshvtHHNKshvtHHNKshvtHHNK

Symposium “Samen werken aan schoon water” / Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Dit symposium voor 300 gasten ging over waterkwaliteit en samenwerking en vond plaats in Hoorn. Een informatiemarkt, ateliers en lezingen werden omlijst door veel “theater” in aankleding, werkvormen en sprekers. Bij elkaar zorgde dat voor een levendige start van een voortaan jaarlijks te houden bijeenkomst over water voor de relaties van het Hoogheemraadschap (fotografie: Marcel Rob).
Werkzaamheden: projectadvies en -management, concept styling en inrichting, illustraties en communicatiemiddelen.

r

Personeelsmiddag / Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Wij organiseerden voor 800 medewerkers van HHNK een personeelsbijeenkomst. Deze markeerde de start van het met elkaar werken aan een doelmatiger ingerichte organisatie. Een theatergroep had de rol van dagvoorzitter. Zij stelden de meest prangende vragen om de openheid in de aansluitende subgroepsessies te bevorderen. In 20 subgroepen werd doorgesproken over de veranderingen. Het geheel werd interactief afgesloten.
Werkzaamheden: concept, advies en uitvoering.

r

Symposium “Ruimte voor karakter”/provincie Zuid-Holland
Doel was informeren en discussiëren over ruimtelijke kansen en bedreigingen voor de instandhouding van kastelen en historische buitenplaatsen. We organiseerden de dag voor 120 personen in een historische buitenplaats in Wassenaar. In de aankleding werkten we met veel beeldmateriaal van karaktervolle gebouwen. De opzet van de dag werd zo gekozen dat de deelnemers inspiratie kregen voor de discussie die 's middags volgde. (in samenwerking met Margreet Kokshoorn)
Werkzaamheden: concept, styling en inrichting en organisatie.

r

Teammiddag / Projectgroep Zuidas voor Rijkswaterstaat
Deze middag had tot doel de banden binnen het team te verstevigen maar ook het gebied Zuidas te beléven. Na een lunch met uitzicht over de skyline van Amsterdam en omgeving en een inhoudelijke presentatie over het gebied, verzorgden we een fietstocht. Deelnemers verkenden in groepen het gebied met een digitale camera en een tas vol vragen over infrastructuur en stedelijke vernieuwing. Van de foto's en recente ontwikkelingen in de Zuidas werd een interactieve cd-rom gemaakt.
Werkzaamheden: concept, projectadvies en -management en communicatiemiddelen.

r

Feestelijke Opening van de uitbreiding van het Gemaal IJmuiden / RWS
In de revisieruimte van het gemaal namen we de 100 gasten mee in een "buitensfeer" door water, wind en vogelgeluiden. Aan één van de kranen in de ruimte hing een kolossaal ijsblok boven een vijver met waterdamp. De gasten zagen in een oogopslag verschillende verschijningsvormen van water. De vijver symboliseerde het polderlandschap. Spots lichtten het blok sfeervol uit. De openingshandeling door een illusionist en aansluitende receptie waren in deze onalledaagse omgeving een succes. (een co-productie met Nèt even anders)
Werkzaamheden: concept, advies, visualisatie, styling en inrichting en uitvoering.

r

Kennemer Business Najaarsevent “TALKING TOASTING TASTING”
Voor 350 gasten organiseerden wij het eerste succesvolle najaarsevent voor Kennemer Business in de Lichtfabriek in Haarlem. Er was een interessant programma voor het regionale bedrijfsleven. We verzorgden de aankleding, bedachten de openingshandeling, zagen toe op een goede afstemming tussen de sprekers en zorgden dat de standhouders kregen wat zij nodig hadden.
Werkzaamheden: projectadvies- en management, concept aankleding en communicatiemiddelen.

rtttrttt

Vijf regiodebatten VROM-raad op locatie over buiten bouwen
Het doel was het op gang brengen van de discussie over wonen en bouwen in het landelijk gebied. De debatten vonden plaats op landelijke locaties die karakteristiek zijn voor betreffende regio: van een afgelegen kerkje op een terp in Friesland tot aan een locatie bij de waterkering in Zeeland. (in samenwerking met Margreet Kokshoorn)
Werkzaamheden: advies en uitvoering.

r

Symposium “De WMO krijg je niet cadeau!” / Provincie Noord-Holland
Het doel van dit symposium voor 200 gasten was om met bestuurders, raads-, statenleden en ambtenaren te discussiëren over rol en positie, verbanden en keuzemogelijkheden bij de invoering van de nieuwe wet WMO. Om het doel te versterken werd gebruik gemaakt van een opvallende uitnodiging, banieren en ansichtkaarten met one-liners op de tafels in alle ruimtes. Een theatergroep verzorgde de aftrap en de afsluiting en reflectie op de dag. (in samenwerking met Margreet Kokshoorn)
Werkzaamheden: advies, concept locatie en inrichting, organisatie, communicatiemiddelen.

r

Personeelsdag / Provincie Noord-Holland
Het doel was ontspanning en samen actief zijn. 700 Medewerkers van de Provincie konden onder het thema 'uitwaaien' deelnemen aan diverse activiteiten. De deelnemers kozen uit acht programmaonderdelen variërend van een strandsportmiddag tot aan een zelf ontwikkeld filmfestival. 's Avonds genoten alle deelnemers op het strand van een barbecue en een feest in tropische sferen.
Werkzaamheden: conceptvorming, advies en uitvoering.

r

Viering bereik hoogste punt Hoftoren Den Haag voor ING Vastgoed/De Galan Communicatie
1. Pannenbier voor de 450 bouwvakkers
2. High Tea voor 70 toprelaties
Uitdaging was om van een casco verdieping in de Hoftoren de ene dag een sfeer te creëren voor een no-nonsense bouwvakkerborrel en de dag daarna een exclusieve sfeer neer te zetten waarbij het rauwe van een casco plek zichtbaar bleef.
Werkzaamheden: visualisatie, inrichting en uitvoering.

r

Workshop vergulden en patineren / Ladies Circle Kennemerland
Na een inleidende presentatie over oude schilder- en afwerkingtechnieken hebben 12 deelnemers een eigen voorwerp verguld en gepatineerd.

r


terug naar boven