Wanneer Studio Hoogeveen & van Tilburg het projectmanagement op zich neemt, regelen wij de volgende zaken:

  Opstellen schema's, draaiboeken en checklisten
  Regelen van een passende locatie
  Samenstellen en aansturen projectteam
  Starten en bewaken communicatietraject
  Inhuren entertainment
  Adviseren en begeleiden drukwerk en presentatiemiddelen
  Bewaken budget en planning
  Inhuren catering
  Inrichten locatie
  Eindverantwoordelijk organisatie tijdens eventrrrr